El mòdul consta de tres unitats formatives:

UF1: Electricitat Industrial

UF2:  Configuració i muntatge de sistemes elèctrics i electrònics

UF3: Diagnosis d'avaries i manteniment en sistemes elèctrics i electrònics