Espai que recull la informació general per a vosaltres respecte del curs, les activitat de tutoria, FCT i FP Dual així com un espai de comunicació entre alumnes i alumnes i tutor.

Es el canal oficial que el tutor farà servir per comunicar-se amb tot el grup, així que l'heu de revisar a diari.