En el mòdul d’“Electrotècnia” s’exposa l’aplicació en el món real de les lleis físiques que descriuen l’electricitat i l’electromagnetisme. Tot això servirà com a base per poder assolir les competències generals del CFGM d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques, és a dir, fer instal·lacions d’infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions de baixa tensió, de màquines elèctriques i de sistemes automàtics, tenint en compte les normatives, els reglaments i els protocols de seguretat, i fer-ne el manteniment.